Pozemkový spolek Krušnohoří

V letošním roce jsme realizovali tyto hlavní směry naší činnosti:

1) Programy na údržbu pronajatých pozemků šetrnými metodami, a to ručním kosením, pastvou ovcí a sekáním malou mechanizací.

2) Programy  se zaměřením na ochranu "Motýlích pastvin" a hnízdišť pro čmeláky

3) Programy EVVO pro školní mládež

4) Získávání dalších pozemků v okolí

5) Ochrana místní památky - Kamenný kříž

6) Zajištění finanční podpory    

7) Registrace hospodářství dle platných zákonů  a nákup základního stáda ovcí

Podobnosti k jednotlivým směrům a úspěšnost je popsána v jiné části tohoto webu  

 

 

Pozemkový spolek Krušnohoří

Podpora PS v roce 2015

Podpora PS v roce 2015
"Realizováno v rámci programu rozvoje pozemkových spolků Českého svazu ochránců přírody s grantovou podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP."  

Vlastní kosení 2015

/album/fotogalerie-pozemkovy-spolek-krusnohori/seno-01-jpg/ /album/fotogalerie-pozemkovy-spolek-krusnohori/seno-02-jpg/ /album/fotogalerie-pozemkovy-spolek-krusnohori/seno-03-jpg/ /album/fotogalerie-pozemkovy-spolek-krusnohori/seno-04-jpg/ /album/fotogalerie-pozemkovy-spolek-krusnohori/seno-05-jpg/ /album/fotogalerie-pozemkovy-spolek-krusnohori/seno-06-jpg/

Fotogalerie: Pozemkový spolek Krušnohoří

/album/fotogalerie-pozemkovy-spolek-krusnohori1/a01-priprava-na-koseni-jpg/ /album/fotogalerie-pozemkovy-spolek-krusnohori1/a02-priprava-na-koseni-jpg/ /album/fotogalerie-pozemkovy-spolek-krusnohori1/a03-priprava-na-koseni-jpg/ /album/fotogalerie-pozemkovy-spolek-krusnohori1/a04-priprava-na-koseni-jpg/ /album/fotogalerie-pozemkovy-spolek-krusnohori1/a05-koseni-den1-jpg/ /album/fotogalerie-pozemkovy-spolek-krusnohori1/a06-koseni-den1-jpg/ /album/fotogalerie-pozemkovy-spolek-krusnohori1/a07-koseni-den1-jpg/ /album/fotogalerie-pozemkovy-spolek-krusnohori1/a08-koseni-den1-jpg/ /album/fotogalerie-pozemkovy-spolek-krusnohori1/a09-koseni-den1-jpg/ /album/fotogalerie-pozemkovy-spolek-krusnohori1/a10-koseni-den1-jpg/ /album/fotogalerie-pozemkovy-spolek-krusnohori1/a11-koseni-den1-jpg/ /album/fotogalerie-pozemkovy-spolek-krusnohori1/a12-koseni-den1-jpg/ /album/fotogalerie-pozemkovy-spolek-krusnohori1/a13-koseni-den1-jpg/ /album/fotogalerie-pozemkovy-spolek-krusnohori1/a14-koseni-den1-jpg/ /album/fotogalerie-pozemkovy-spolek-krusnohori1/a15-koseni-den2-jpg/ /album/fotogalerie-pozemkovy-spolek-krusnohori1/a16-koseni-den2-jpg/ /album/fotogalerie-pozemkovy-spolek-krusnohori1/a17-koseni-den2-jpg/ /album/fotogalerie-pozemkovy-spolek-krusnohori1/a18-koseni-den2-jpg/ /album/fotogalerie-pozemkovy-spolek-krusnohori1/a19-koseni-den2-jpg/ /album/fotogalerie-pozemkovy-spolek-krusnohori1/a20-koseni-den2-jpg/

Kosení-052015-studenti školy Humanitas Litvínov

/album/fotogalerie-pozemkovy-spolek-krusnohori2/koseni-2015-1-jpg/ /album/fotogalerie-pozemkovy-spolek-krusnohori2/koseni-2015-2-jpg/ /album/fotogalerie-pozemkovy-spolek-krusnohori2/koseni-2015-3-jpg/ /album/fotogalerie-pozemkovy-spolek-krusnohori2/koseni-2015-4-jpg/ /album/fotogalerie-pozemkovy-spolek-krusnohori2/koseni-2015-5-jpg/ /album/fotogalerie-pozemkovy-spolek-krusnohori2/koseni-2015-6-jpg/ /album/fotogalerie-pozemkovy-spolek-krusnohori2/koseni-2015-7-jpg/ /album/fotogalerie-pozemkovy-spolek-krusnohori2/koseni-2015-8-jpg/ /album/fotogalerie-pozemkovy-spolek-krusnohori2/koseni-2015-9-jpg/

Vlastní pasení Motýlích luk a pastvin

/album/vlastni-paseni-motylich-luk-a-pastvin/a01-priprava-pastviny-jpg/ /album/vlastni-paseni-motylich-luk-a-pastvin/a02-priprava-pastviny-jpg/ /album/vlastni-paseni-motylich-luk-a-pastvin/a03-priprava-pastviny-jpg/ /album/vlastni-paseni-motylich-luk-a-pastvin/a04-priprava-pastviny-jpg/ /album/vlastni-paseni-motylich-luk-a-pastvin/a05-priprava-pastviny-jpg/ /album/vlastni-paseni-motylich-luk-a-pastvin/a06-nastup-na-pastvu-jpg/ /album/vlastni-paseni-motylich-luk-a-pastvin/a07-nastup-na-pastvu-jpg/ /album/vlastni-paseni-motylich-luk-a-pastvin/a08-pastva-na-motylich-loukach-jpg/ /album/vlastni-paseni-motylich-luk-a-pastvin/a09-pastva-na-motylich-loukach-jpg/ /album/vlastni-paseni-motylich-luk-a-pastvin/a10-pastva-na-motylich-loukach-jpg/ /album/vlastni-paseni-motylich-luk-a-pastvin/a11-pastva-na-motylich-loukach-jpg/ /album/vlastni-paseni-motylich-luk-a-pastvin/a12-motyli-louky-jpg/ /album/vlastni-paseni-motylich-luk-a-pastvin/a13-motyli-louky-jpg/ /album/vlastni-paseni-motylich-luk-a-pastvin/a14-motyli-louky-jpg/ /album/vlastni-paseni-motylich-luk-a-pastvin/a15-jdeme-domu-jpg/ /album/vlastni-paseni-motylich-luk-a-pastvin/a16-jdeme-domu-jpg/ /album/vlastni-paseni-motylich-luk-a-pastvin/a17-jdeme-domu-jpg/

Akce Kříž v obci Klíny

/album/fotogalerie-pozemkovy-spolek-krusnohori3/kriz-pred-cca-150-lety-jpg/ /album/fotogalerie-pozemkovy-spolek-krusnohori3/kriz-pred-cca-50-lety-jpg/ /album/fotogalerie-pozemkovy-spolek-krusnohori3/a20150116-090409-jpg/ /album/fotogalerie-pozemkovy-spolek-krusnohori3/kriz-aktualni-stav-jpg/

Základ vlastního stáda ovcí 2015

/album/fotogalerie-pozemkovy-spolek-krusnohori4/ovce1-jpg/ /album/fotogalerie-pozemkovy-spolek-krusnohori4/ovce2-jpg/ /album/fotogalerie-pozemkovy-spolek-krusnohori4/ovce3-jpg/ /album/fotogalerie-pozemkovy-spolek-krusnohori4/ovce4-jpg/

Pozemkový spolek Krušnohoří-pozemky

Pozemek Klíny u silnice směr Mníšek

18.12.2015 07:42
Od loňského roku jsme vedli jednání s Krajským úřadem o pronájmu-koupi části pozemku u silnice na hranice se SRN. Jednalo se o cca 800 metrů původní komunikace, na které se dnes nachází trvalý travní porost. Původním záměrem bylo zde vysazení malé aleje stromů jako větrolamů a pro možný odpočinek...

Pozemek Klíny - lokalita bývalého hřbitova

18.12.2015 07:38
V letošním roce došlo v rámci restitučního vyrovnání s církvemi k vydání pozemku bývalého hřbitova oprávněnému vlastníkovi, a to Náboženské Matici Praha. V dnešní době se jedná o trvalý travní porost. Zde jsme na jaře letošního roku písemně nabídli vlastníkovi jeho pronájem za účelem šetrné...

Pozemek Klíny-Kříž

18.12.2015 07:34
Dne 19.12.2015 bude jednat zastupitelstvo obce Klíny o naší žádosti o  odkup pozemku pod tímto křížem. Tento krok je důležitý pro další jednání s případnými donátory či jinými společnostmi za účelem získání financí na jeho opravu. Další informace je možno sledovat na webu www.kliny.eu -...

Nový pozemek-Šumná

18.12.2015 07:22
V letošním roce vedeme několik jednání se Státním pozemkovým úřadem o "zbytkových" neudržovaných pozemcích v lokalitě. Mnoho pozemků je dle příslušných referentů pronajato, ale není ze strany nájemců jakkoliv udržováno. Informace o nájemcích se nám z tohoto úřadu nedaří získávat, ale máme dohodnuto...

Nový pozemek-Klíny-Bývalý statek

18.12.2015 07:13
V letošním roce se nám podařil uzavřít právní vztah k pozemku o rozloze cca 900 m2. Jedná se o pozůstatky bývalého statku v lokalitě NATURA 2000. V současné době se zde nachází skládka komunálního odpadu o okolních domů, kterou v rámci naší činnosti již několik let postupně uklízíme. S...

Nový pozemek-Mníšek-prostor hranice

18.12.2015 06:49
  V letošním roce se nám podařilo přesvědčit zástupce obce Nová Ves v Horách o vhodnosti spolupráce s naším PS Krušnohoří. Výsledkem je zveřejnění záměru k pronájmu částečně podmáčeného pozemku o velikosti cca 4,8 ha v obci Mníšek. Pozemek se nachází v lokalitě NATURA 2000 a díky...