Nový pozemek-Mníšek-prostor hranice

18.12.2015 06:49

 

V letošním roce se nám podařilo přesvědčit zástupce obce Nová Ves v Horách o vhodnosti spolupráce s naším PS Krušnohoří. Výsledkem je zveřejnění záměru k pronájmu částečně podmáčeného pozemku o velikosti cca 4,8 ha v obci Mníšek. Pozemek se nachází v lokalitě NATURA 2000 a díky původní poloze v "Železné
oponě" je od války neudržován. Na pozemku se nachází různorodá skladba trav a květin. Část pozemku je změněna současnou činností člověka, kdy při stavbě čerpací stanice PHM a tržnice byl vytvořen umělý val z odtěžené zeminy. Na tomto valu je dnes hustý náletový březový lesík s vlastními obyvateli.

V případě uzavření smluvního vztahu bychom část tohoto pozemku pásli pomocí stáda ovcí, část kosili ručním kosením. Do lesní části bychom umístili "Hotel pro
brouky", vyzkoušeli bychom postavit úkryt pro hady a instalovali několik budek pro ptáky. Celý prostor by sloužil jako venkovní učebna a laboratoř jak pro školní mládež, tak i veřejnost.

Informace k aktuálnímu stavu směřujícími k právnímu užívání je možno zjistit na stránkách www.novavesvhorach.cz - úřední deska

 

2016 - Uzavřena smlouva o pachtu. Probíhají programy Ukliďme svět - Ukliďme Česko, Den Země, programy EVVO a ochrana Biodiverzity.

Podpoření NET4GAS s.r.o., Ústecký kraj, ČSOP, obec Nová Ves v Horách.

Správa a údržba pozemku byla zohledněna v soutěři Vesnice roku - krajské kolo, kde obec Nová Ves v Horách získala oranžovou stuhu a postupuje do celorepublikového kola.


 

Zpět