Pozemek Klíny u silnice směr Mníšek

18.12.2015 07:42

Od loňského roku jsme vedli jednání s Krajským úřadem o pronájmu-koupi části pozemku u silnice na hranice se SRN. Jednalo se o cca 800 metrů původní komunikace, na které se dnes nachází trvalý travní porost. Původním záměrem bylo zde vysazení malé aleje stromů jako větrolamů a pro možný odpočinek ptáků. Požadavek na cca 1/2 pozemku

Vlastníkem je Ústecký kraj, správcem SÚS Ústeckého kraje. Během časté a obsáhlé korespondence jsme se dozvěděli a absolvovali následující:

1) zanedbaný a nepotřebný pozemek nepronajmou, ale prodají. Cena dle ZP, dopředu nikdo neví kolik

2) během jednání zjištěno, že na pozemku stojí již několik let příslušenství k VTE, které si měl vlastník zjistit odkup pozemku pod ním. Nutno zadat oddělení pozemku. Zbytek by nabídli nám

3) jednání na místě, oddělovací zaměření, naše ZO musí koupit zbytek (nikoliv to, co opravdu požadujeme)

4) stanovena odhadní cena pozemku. Jednalo se o x násobek BPEJ. Pro koupi bylo stanoveno další omezení zpětného odkupu v případě rozhodnutí původního vlastníka, že jej potřebuje. Nepomohla žádná argumentace, že by jej nebylo možno využít jako komunikaci vzhledem k již stojícím stavbám. Další argument k výsadbě stromů a jejich případné likvidaci nebyl akceptován

5) vzhledem k nepřiměřenému požadavku na kupní cenu byl vznesen písemný dotaz na koupi pouze původně požadované výměry - pro vlastníka neakceptovatelné

6) vznesen písemný požadavek na pronájem, vzhledem k ceně koupě nemovitosti  - vlastník neakceptuje

7) cca po 1 roce různých písemných a osobních jednání jak na lokalitě, tak i v sídle vlastníka, jsme od záměru ustoupili

 

Pozemek je v současné době neudržován, zarůstá náletem a začínají se zde vyskytovat invazivní rostliny. Takto se u nás hospodaří :-(

 

2016-V současné době je pozemek neudržován, zarůstá plevelem a není  vlastníkem žádným způsobem udržován!

Zpět