Pozemek Klíny - lokalita bývalého hřbitova

18.12.2015 07:38

V letošním roce došlo v rámci restitučního vyrovnání s církvemi k vydání pozemku bývalého hřbitova oprávněnému vlastníkovi, a to Náboženské Matici Praha. V dnešní době se jedná o trvalý travní porost. Zde jsme na jaře letošního roku písemně nabídli vlastníkovi jeho pronájem za účelem šetrné údržby, ale doposud se nám nepodařilo získat jakékoliv vyjádření.

2016 - Máme podepsanou platnou smlouvu o pachtu.

Zpět