Nový pozemek-Klíny-Bývalý statek

18.12.2015 07:13

V letošním roce se nám podařil uzavřít právní vztah k pozemku o rozloze cca 900 m2. Jedná se o pozůstatky bývalého statku v lokalitě NATURA 2000. V současné době se zde nachází skládka komunálního odpadu o okolních domů, kterou v rámci naší činnosti již několik let postupně uklízíme. S vlastníkem máme dohodu na rekultivaci nejhoršího prostoru pomocí vlastního kompostu. Na pozemku vznikne venkovní učebna s "hotelem pro brouky" a umístíme sem několik ptačích budek. Pozemek bude sloužit i jako "Motýlí pastvina", protože v okolí se nachází louky strojně kosené. Touto činností dochází během jednoho týdne v roce k úplnému odstranění květin v lokalitě a tím mají všichni dotčení potravinovou nouzi.  

 

2016 - Pozemek rekultivován, vybudován úkryt pro plazy. Děkujeme za finanční dary společnosti NET4GAS s.r.o., Ústeckému kraji (programy EVVO a ochrany biodiverzioty), ČSOP (programy Pozemkových spolků) 

Zpět