Nový pozemek-Šumná

18.12.2015 07:22

V letošním roce vedeme několik jednání se Státním pozemkovým úřadem o "zbytkových" neudržovaných pozemcích v lokalitě. Mnoho pozemků je dle příslušných referentů pronajato, ale není ze strany nájemců jakkoliv udržováno. Informace o nájemcích se nám z tohoto úřadu nedaří získávat, ale máme dohodnuto předání kontaktu na náš PS prostřednictvím úředníka s nabídkou na pomoc při šetrné údržbě.

Prostřednictvím této spolupráce jsme zjistili "nezablokovaný" pozemek v k.ú. Šumná. Jedná se o louku s částečným náletovým lesem. Zde bychom vzhledem k blízkosti města Litvínov zřídili venkovní učebnu a laboratoř pro školní děti a mládež. Po letošní spolupráci se SOŠ pro ochranu a obnovu životního prostředí - Scholou Humanitas, Litvínov v oblasti kosení, má tato škola velký zájem na dalších teréních programech.

V červnu tohoto roku jsme předali požadované doklady na SPÚ do Teplic a dle poslední zprávy t 17.12.2015 se smlouva připravuje k podpisu. Tento se má, po proběhnutí všech formalit, uskutečnit na přelomu ledna-února 2016. 

 

2016 - Podepsána smlouva o pachtu. Proveden průzkum pozemku, bude nabídnuta spolupráce střední škole Humanitas Litvínov

Zpět