Hmyzí hotely a úkryty pro plazy

V letošním roce jsme vybudovali dva hotely pro hmyz, jeden na Klínech a druhý v Mníšku. Oba hotely jsou v lokalitě NATURA 2000. 
Klíny
 
Mníšek
Úkryt pro plazy kdesi v Krušných horách
 
 
Tyto činnosti byly podpořeny v rámci grantových projektů od společnosti NET4GAS s.r.o., 
Ústecký kraj v projektech:
Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje na rok 2016 a
Obnova krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje a
ČSOP v rámci Rozvojovvého projektu Pozemkových spolků