Programy EVVO

Programy EVVO:

Tam, kde vítr svítí (obnovitelné zdroje energie)

Zvu Vás do NATURY (lokalita ochrany Tetřívka obecného a přírodní  rezervace Černý rybník)

Podzim v lese a zahradách (příroda a zvířata se připravují k zimnímu spánku)

Nenechme motýly a včely umřít hladem (intenzivní zemědělství bere pastvu a ničí líhniště)

Ekologické hopodaření-PROČ? (význam ekologického hospodaření pro člověka, zvířata a krajinu)

Ovčí vlna-ekomateriál dneška (obnovitelný zdroj materiálu, význam šetrné pastvy pro faunu a floru)

Les je náš kamarád (program pro MŠ, seznámení s lesem a životem v něm)

Les ve čtyřech obdobích (roční koloběh v lese)

Nehlaďtě opuštěná divoká zvířata (důsledky lidského zásahu do života divokých zvířat)

Netopýři mezi námi (život a ochrana těchto živočichů)

Jak zítra bude (počas o sledování počasí a jeho význam pro člověka)

Včela, nejpracovitější tvor v našem okolí (význam pro krajinu a člověka, produkty a využití)

Kde se rodí řeka (Gizelin pramen) 

 

V případě zájmu jsme Vám připraveni poslat anotaci programu na Váš e-mail