Členství v organizacích

V roce 2015 jsme se stali členy