Ekocentrum

Díky daru od společnosti NET4GAS s.r.o. se nám podařilo rekonstruovat stodolu na Ekofarmě Klíny na Ekocentrum ČSOP - Ekocentrum na vrcholku Krušných hor. Děkujeme a zveme Vás na návštěvu.