Informace o nás

Naše ZO ČSOP 39/02 Klíny je od 1.1.2014 zapsána v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem jako pobočný spolek ČSOP.

Jsme skupina lidiček z okolí Ekofarmy na Klínech.

Naše základna je díky nadmořské výšce nejvýše položená ZO a Ekocentrum ČSOP. Jsme jediným Ekocentrem ČSOP v Krušných horách, nacházíme se na hranici lokality NATURA 2000 - oblast ochrany Tetřívka obecného

 

Založení

Naše ZO ČSOP byla založena dne 24. 7. 2008 a IČ nám byl přidělen ČSÚ 31.12.2008

Naši uživatelé

Zde je vhodné popsat, kdo jsou Vaši cíloví uživatelé a proč je právě tento projekt pro ně důležitý. Důležité je Vaše návštěvníky také motivovat, aby se na tyto stránky pravidelně vraceli.