Archiv článků

Pozemek Klíny-Kříž

18.12.2015 07:34
Dne 19.12.2015 bude jednat zastupitelstvo obce Klíny o naší žádosti o  odkup pozemku pod tímto křížem. Tento krok je důležitý pro další jednání s případnými donátory či jinými společnostmi za účelem získání financí na jeho opravu. Další informace je možno sledovat na webu www.kliny.eu -...

Nový pozemek-Šumná

18.12.2015 07:22
V letošním roce vedeme několik jednání se Státním pozemkovým úřadem o "zbytkových" neudržovaných pozemcích v lokalitě. Mnoho pozemků je dle příslušných referentů pronajato, ale není ze strany nájemců jakkoliv udržováno. Informace o nájemcích se nám z tohoto úřadu nedaří získávat, ale máme dohodnuto...

Nový pozemek-Klíny-Bývalý statek

18.12.2015 07:13
V letošním roce se nám podařil uzavřít právní vztah k pozemku o rozloze cca 900 m2. Jedná se o pozůstatky bývalého statku v lokalitě NATURA 2000. V současné době se zde nachází skládka komunálního odpadu o okolních domů, kterou v rámci naší činnosti již několik let postupně uklízíme. S...

Doplněny fotografile z letošních akcí PS Krušnohoří

18.12.2015 07:12

Nový pozemek-Mníšek-prostor hranice

18.12.2015 06:49
  V letošním roce se nám podařilo přesvědčit zástupce obce Nová Ves v Horách o vhodnosti spolupráce s naším PS Krušnohoří. Výsledkem je zveřejnění záměru k pronájmu částečně podmáčeného pozemku o velikosti cca 4,8 ha v obci Mníšek. Pozemek se nachází v lokalitě NATURA 2000 a díky...

Ukliďme svět-jaro 2015

05.05.2015 12:45
Ve dnech 18-19.4.2015 se naše organizace zapojila do celosvětové akce Ukliďme svět

Akreditace PS pro 2015

31.03.2015 20:46
Pro letošní rok jsme opět akreditovaným Pozemkovým spolkem Krušnohoří

Webová prezentace byla spuštěna

20.12.2014 20:25
Dnes byla spuštěna naše nová webová prezentace. V tomto článku popište, proč jste spustili novou prezentaci a co přinese návštěvníkům. Uveďte jaké máte cíle s projektem a co přinese uživatelům. Pokuste se návštěvníkům stručně a jasně sdělit, proč by se na tuto stránku měli pravidelně vracet a jaké...

Informace pro návštěvníky

29.01.2014 12:00
V lednu 2015 jsme se stali členy České společnosti pro vetrnou energii a pozorovateli sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina