Příprava na celorepublikové kolo Vesnice Roku

07.07.2016 08:27

Naše ZO ČSOP se v rámci svých programů Ekocentra a Pozemkových spolků aktivně zapojila do Krajského kola Vesnice roku. Zde komise ocenila obec Nová Ves v Horách Oranžovou stuhou za spolupráci se zemědělskými subjekty.

Obec postupuje do celorepublikového kola a zde budou také prezentovány naše programy EVVO a Motýlích pastvin v lokalitě NATURA 2000.

Zpět