Článek v Novoveském zpravodaji o akci Ukliďme Svět

08.10.2016 10:05

Celý zpravodaj nejdete na:

https://www.novavesvhorach.cz/e_download.php?file=data/editor/61cs_90.pdf&original=ZPRAVODAJz%C3%A1%C5%99%C3%AD+2016.pdf

 

Zpět